Nabídka právních služeb

Advokátní kancelář poskytuje klientům právní služby v oblasti práva soukromého i veřejného. V rámci soukromého práva se zaměřuje zejména na právo občanského, obchodní a rodinné. V rámci veřejného práva na právo trestní, cizinecké a azylové. Kromě těchto služeb vám ověříme podpisy na smlouvách a jiných dokumentech.

Občanské právo

 • sepisujeme smlouvy o převodech nemovitostí (kupní, darovací a jiné)
 • zřizujeme věcná břemena
 • sepisujeme zástavní smlouvy
 • sepisujeme návrhy na zápisy práv do katastru nemovitostí
 • zastupujeme klienty v řízení před katastrálním úřadem
 • sepisujeme žaloby a zastupujeme klienty v řízení před soudy
 • poskytujeme advokátní úschovu
 • sepisujeme smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
 • sepisujeme nájemní smlouvy
 • sepisujeme pachtovní smlouvy
 • sepisujeme smlouvy o výpůjčce a zápůjčce
 • sepisujeme závěti i listiny o vydědění
 • sepisujeme smlouvy o úschově finančních prostředků, závěti apod.
 • zastupujeme klienty v dědickém řízení
 • poskytujeme poradenství při přezkoumání platnosti závěti