Vítejte v Advokátní kanceláři Mgr. Moniky Babka Hulové

Advokátní kancelář poskytuje klientům právní služby v oblasti práva soukromého i veřejného. V rámci soukromého práva se zaměřuje zejména na právo občanského, obchodní a rodinné. V rámci veřejného práva na právo trestní, cizinecké a azylové. Kromě těchto služeb vám ověříme podpisy na smlouvách a jiných dokumentech.

Portfolio

  • 1998 –2003 studium na právnické fakultě
  • 2003 – úspěšné ukončení studia, titul Mgr.
  • 2004 – certifikát Legal English for special Purposes
  • 2004 – zahájení doktorského studijního programu Teoretické právní vědy
  • 2003 – 2008 praxe v advokátních kancelářích v Praze a Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi
  • 2008 – úspěšné složení advokátní zkoušky
  • 2008 – vlastní advokátní praxe