Nabídka právních služeb

Advokátní kancelář poskytuje klientům právní služby v oblasti práva soukromého i veřejného. V rámci soukromého práva se zaměřuje zejména na právo občanského, obchodní a rodinné. V rámci veřejného práva na právo trestní, cizinecké a azylové. Kromě těchto služeb vám ověříme podpisy na smlouvách a jiných dokumentech.

Obchodní právo

 • právo obchodních společností
  • zakládáme obchodní společnosti a zapisujeme je do obchodního rejstříku
  • zapisujeme změny v obchodních společnostech do obchodního rejstříku
  • zajišťujeme výmazy obchodních společností z obchodního rejstříku
  • zastupujeme klienty v řízení před rejstříkovým soudem
  • připravujeme listiny pro konání valných hromad a zastupujeme klienty na valných hromadách
  • zastupujeme klienty při jednání u notáře v případě změny zakladatelských dokumentů při převodu nebo rozdělení obchodního podílu
  • sepisujeme smlouvy o převodech obchodních podílů
 • v závazkovém právu
  • sepisujeme smlouvy kupní, o dílo a jiné
  • poskytujeme poradenství při přezkoumání platnosti těchto smluv
  • sepisujeme listiny k zajištění závazků
  • sepisujeme směnky
  • sepisujeme mimosoudní dohody a zastupujeme klienty při mimosoudních jednáních
  • sepisujeme žaloby a zastupujeme klienty v řízení před soudy
  • sepisujeme návrhy na směnečné platební rozkazy a zastupujeme klienty v řízení před soudy