Nabídka právních služeb

Advokátní kancelář poskytuje klientům právní služby v oblasti práva soukromého i veřejného. V rámci soukromého práva se zaměřuje zejména na právo občanského, obchodní a rodinné. V rámci veřejného práva na právo trestní, cizinecké a azylové. Kromě těchto služeb vám ověříme podpisy na smlouvách a jiných dokumentech.

Rodinné právo

  • sepisujeme dohody o výživném
  • sepisujeme dohody o svěření nezletilých dětí do výchovné péče rodičů
  • sepisujeme návrhy na výživné a zastupujeme klienty v řízení před soudy
  • sepisujeme žádosti o rozvod manželství
  • sepisujeme dohody o majetkovém vypořádání společného jmění manželů